Back to top

.

Tin tức – Cẩm nang

Chương trình đào tạo ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành theo Quyết định số 07...

Chương trình đào tạo ngành Điện Công Nghiệp – Điện Dân Dụng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành theo Quyết định số 06 ngày...

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Thiết bị Y tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số...

Chương trình đào tạo ngành công nghệ KT Cơ – Điện Tử

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành theo Quyết định số 07...

Chương trình đào tạo ngành công nghệ KT -Cơ Khí

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ I.        SƠ LƯỢC: Nghề cơ...

Chuẩn đầu ra đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp Ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG 1. Tên ngành đào tạo:...

Chọn việc làm trước, chọn sự nghiệp sau

        Kỳ tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2015 đang đến gần...

Chi bộ Đảng

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Đảng Nhà trường – Ban Chấp hành chi bộ...

Các Phòng – Ban

Phòng Quản lý Đào tạo – Trưởng phòng: ThS. Lê Văn Bẩy – Phụ trách chung...