Back to top

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I – Lớp TCCN – K1

 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
  TRƯỜNG TC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   
   
  LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ I
  LỚP TCCN – K1
  NĂM HỌC: 2012 – 2013
   
  TT
  Ngày
  Buổi
  Môn thi
  Thời lượng
  Thời gian
  Giảng đường
  1

  Ngày 20/01

  Sáng

  Chính trị

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P.203
  2
  Chiều

  Ngoại ngữ

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P.203
  3

  Ngày 21/01

  Sáng

  Pháp luật đại cương

  60 phút

  7h30’ – 9h00’

  P.203
   
   
   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

   (Đã ký)
   

  Nguyễn Mai Trang

   
   

  Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

  PHÒNG QL ĐÀO TẠO

  TRƯỞNG PHÒNG

   (Đã ký)
   

  Lê văn Bẩy