Back to top

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ III – hệ CĐ chính quy, chuyên ngành Kế toán K39

 • TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
  TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
  CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   
   
  LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ III
  HỆ CAO ĐẲNG  CHÍNH QUY – CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KHÓA K39
  NĂM HỌC: 2012 – 2013
   

  I- LỚP: K2- C11; K3- C11.

  TT
  Ngày
  Buổi
  Môn thi
  Thời lượng
  Thời gian
  Giảng đường
  1

  Ngày 14/01

  Sáng

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P.403,404, 405

  2

  Nguyên lý thống kê

  90 phút

  9h10’ – 10h40’

  P.403,404, 405

  3

  Ngày 15/01

  Sáng

  Marketing căn bản

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P.403,404, 405

  4

  Tài chính tiền tệ

  90 phút

  9h10’ – 10h40’

  P.403,404, 405

  5

  Ngày 16/01

  Sáng
  Thuế

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P.403,404, 405

  6

  Kinh tế quốc tế

  90 phút

  9h10’ – 10h40’

  P.403,404, 405

  7

  Ngày 17/01

  Sáng

  Pháp luật kinh tế

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P.403,404, 405

  8

  Ngày 18/01

  Sáng

  Bảo hiểm đại cương

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P.403,404, 405

   
  II- LỚP: K4- T11
  TT
  Ngày
  Buổi
  Môn thi
  Thời lượng
  Thời gian
  Giảng đường
  1

  Ngày 21/01

  sáng

  Tài chính doanh nghiệp

  120 phút

  7h30’ – 9h30’

  P. 406

  2

  Ngày 22/01

  Sáng

  Quản trị doanh nghiệp

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P. 406

  3

  Ngày 23/01

  Sáng

  Kiểm toán

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P. 406

  4

  Ngày 24/01

  sáng

  Kinh tế quốc tế

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P. 406

  5

  Marketing căn bản

  60 phút

  9h10’ – 10h10’

  P. 406

  6

  Ngày 25/01

  sáng

  Kế toán doanh nghiệp SX

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P. 406

   
   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

   (Đã ký)
   

  Nguyễn Mai Trang

   
   

  Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

  PHÒNG QL ĐÀO TẠO