Back to top

.

Tin tức – Cẩm nang

Thời khóa biểu Lớp TCCN – K1

            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  ...

Thời khóa biểu Lớp CĐHC – K40

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I Năm học : 2012 – 2013 LỚP CĐHC – K40...

Thạc sĩ, cử nhân ồ ạt học… trung cấp

Tại các trường trung cấp, số thạc sĩ, cử nhân theo học ngày càng đông...

Quyết định số 689/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Quyết định số 284/TB-VPCP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Phòng Tổ chức – Hành chính

Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ. Nhiệm...

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Chức năngPhòng Thanh tra, đảm bảo chất lượng giáo có chức năng tham mưu, quản...

Phòng Quản lý Đào tạo

– Trưởng phòng: Ông Lê Văn Bẩy – Phụ trách chung công tác của Phòng –...