VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nghị định số: 57/2022/NĐ-CP. Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Nghị định số: 57/2022/NĐ-CP. Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Ngày 25/8/ 2022 , Chính phủ đã ban hành  Nghị định  57/2022/NĐ-CP  về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.
Chính sách, pháp luật Việt Nam về cai nghiện ma túy
Chính sách, pháp luật Việt Nam về cai nghiện ma túy
Trong những năm qua, Việt Nam đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về công tác cai nghiện và hỗ trợ phục hồi sau cai nghiện ma túy
Thông tư số 121/2010 của Bộ LĐTB&XH
Thông tư số 121/2010 của Bộ LĐTB&XH
Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý về quản lý sau cai nghiện ma tuý;
Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vay vốn cho nhóm đối tượng yếu thế
Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vay vốn cho nhóm đối tượng yếu thế
Nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 29/2014/QĐ- TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương. 
Các điểm mới về tội phạm ma túy trong Bộ luật Hình sự 2015
Các điểm mới về tội phạm ma túy trong Bộ luật Hình sự 2015
Quy định cụ thể, rõ ràng mức tối thiểu đến mức tối đa định lượng các chất ma túy trong từng điều luật; thay đổi đơn vị tính từ “trọng lượng” thành “khối lượng”; bỏ hình phạt tử hình là những điểm mới liên quan đến các tội phạm về ma túy trong Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015.
Chỉ thị số 136/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao
Chỉ thị số 136/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao
Chỉ thị số 136/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao : Chỉ thị về việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy; về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
Nghị định Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
Nghị định Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
Nghị định này quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.
Luật 23/2000/QH10 về phòng, chống ma túy năm 2000
Luật 23/2000/QH10 về phòng, chống ma túy năm 2000
T ệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma tuý; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về phòng, chống ma tuý.