Back to top

Tuyển sinh lớp Cao học ngành quản lý giáo dục !!

 • ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC

  DỰ THI CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC
   
  1. Đối tượng và điều kiện dự thi học bổ túc kiến thức

  – Đối tượng có nguyện vọng dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành QLGD tại Trường Đại học Giáo dục;

  – Đối tượng có bằng đại học ngành gần và ngành khác, phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) trong lĩnh vực giáo dục đào tạo tại một trong các vị trí công tác sau đây: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường từ bậc học mầm non trở lên; trưởng khoa; phó trưởng khoa; tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, trường phổ thông; cán bộ quản lý công tác Đoàn, Đảng, Công đoàn trong các cơ sở giáo dục đào tạo; lãnh đạo, cán bộ quản lý và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của tổ chức chính trị, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh quận/huyện, Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng/Ban chức năng, giáo dục của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

  – Người có bằng đại học ngành đúng (quản lý giáo dục), hoặc ngành phù hợp (Giáo dục học) cần có 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục, những đối tượng này không cần học bổ túc kiến thức.

  2. Chương trình bổ túc kiến thức

  2.1. Đối tượng có bằng đại học ngành gần: gồm các ngành Sư phạm, các ngành liên quan đến giáo dục và quản lý khoa học công nghệ, chính sách khoa học công nghệ.Đối tượng này học bổ túc kiến thức 6 môn học, 14 tín chỉ (210 giờ tín chỉ).

  1. Giáo dục học đại cương                                                        3 tín chỉ

  2. Xã hội học giáo dục                                                               2 tín chỉ

  3. Hệ thống giáo dục quốc dân

  và bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo                                      2 tín chỉ

  4. Nhập môn khoa học quản lý                                                   3 tín chỉ

  5. Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường                 2 tín chỉ

  6. Quản lý hành chính nhà nước

  và quản lý ngành giáo dục và đào tạo                                        2 tín chỉ

  2.2. Đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học khác. Đối tượng này học bổ túc kiến thức 10 môn học, 25 tín chỉ (375 giờ tín chỉ).

  1. Tâm lý học                                                                               3 tín chỉ

  2. Cơ sở văn hóa Việt Nam                                                         2 tín chỉ

  3. Lý luận dạy học                                                                        3 tín chỉ

  4. Lịch sử giáo dục                                                                       3 tín chỉ

  5. Giáo dục học đại cương                                                           3 tín chỉ

  6. Xã hội học giáo dục                                                                  2 tín chỉ

  7. Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy Quản lý giáo dục       2 tín chỉ

  8. Nhập môn khoa học quản lý                                                     3 tín chỉ

  9. Tổ chức và quản lý cơ sở giáo dục và nhà trường                   2 tín chỉ

  10. Quản lý hành chính nhà nước

  và quản lý ngành giáo dục và đào tạo                                          2 tín chỉ

   

  Học viên liên hệ đăng ký và nộp đơn tại:

  Phòng Quản lý Đào tạo – Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

  Địa chỉ: Số 73, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội;

  ĐT: 0436763668, 0988744721 – Thầy Bảy, 0974436766 – Cô Dung

   

  Mẫu đơn đăng ký học bổ túc kiến thức để dự thi tải TẠI ĐÂY