Back to top

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường học

 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

  TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

  Số:         /TCCNHN-QLĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

   


  Hà Nội, ngày          tháng       năm 2012

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH

  LỚP NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

   

  Căn cứ công văn số: 1123/CV-ĐHSPHN-ĐT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc đồng ý phối hợp tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn,

  Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng học: Người đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp có nhu cầu làm công tác thư viện trường học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

  2. Hình thức và chương trình

  – Mở lớp bồi dưỡng tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội và nhận ký hợp đồng bồi dưỡng tại các cơ sở giáo dục có nhu cầu.

  – Chương trình bồi dưỡng:

  Tên
  Môđun
  Tên học phần
  Tổng
  số tiết
  thuyết
  Thực
  hành
  Môđun
  1

  Những vấn đề chung về Thư viện và vốn tài liệu thư viện trường học PT – Công tác phục vụ bạn đọc

  60
  50
  10
  Môđun
  2

  Mô tả tài liệu – Phân loại tài liệu

  80
  60
  20
  Môđun
  3

  Tổ chức bộ máy tra cứu – Kho tài liệu

  70
  60
  10
  Môđun
  4

  Thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong Thư viện

  40
  30
  10

  Tổng số tiết :

  250

  200

  50

  Toàn bộ nội dung chương trình do các giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy.

  – Kinh phí: 2.700.000đ/01 khoá/1 học viên

  3. Chứng chỉ: Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện trường học” của trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Hồ sơ đăng ký học gồm có: Đơn đăng ký học (Theo mẫu): 01 bản; Sơ yếu lý lịch: 01 bản; Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp có công chứng; Ảnh (cỡ 4 x 6): 2 cái (ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh); Công văn cử đi học nếu là cán bộ, nhận viên của đơn vị đang công tác; Phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận: 2 cái.

  4. Thời gian học: Nhà trường tổ chức lớp học trong giờ (hoặc ngoài giờ hành chính) vào các ngày trong tuần và thứ 7, chủ nhật (tùy theo đăng ký của học viên).

  5. Địa điểm học: Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

  Địa chỉ: Số 73 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

  Điện thoại liên hệ: 043. 6763 668 – 0988 744 721

             
   

  HIỆU TRƯỞNG

   
  (Đã ký)
   
   
   

  ThS. Nguyễn Chu Đức