Back to top

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QL hành chính Nhà nước và QL ngành Giáo dục và đào tạo

 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

  TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

  Số:         /TCCNHN-QLĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

   


  Hà Nội, ngày          tháng       năm 2012
   

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH

  LỚP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Căn cứ công văn số: 1123/CV-ĐHSPHN-ĐT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc đồng ý phối hợp tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

  Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và đào tạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng bồi dưỡng:

  – Là cán bộ giáo viên các trường Mầm Non và Tiểu học, THCS, THPT.

  – Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  – Cán bộ quản lý và chuyên môn các cơ sở giáo dục không chính quy (trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng, trường bổ túc văn hóa, …).

  – Sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng ngành Sư phạm hệ đào tạo chính quy và tại chức mở rộng.

  2. Nội dung chương trình.

  Tổng số tiết: 30 tiết

  Trong đó:

  + Lý thuyết: 20 tiết

  + Thực hành, ôn tập, kiểm tra: 10 tiết

  Toàn bộ nội dung chương trình do các giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy.

  3. Kinh phí: 1000.000đ/ học viên/ khóa

  4. Tên chứng chỉ: Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp “Chứng chỉ Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo ” của trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Hồ sơ gồm có: Phiếu đăng ký học (theo mẫu, có xác nhận của cơ quan): 01 bản; Phô tô có công chứng một trong các văn bằng sau: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp: 01 bản ; Phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận: 2 cái.

  5. Thời gian học: Nhà trường tổ chức lớp học trong giờ (hoặc ngoài giờ hành chính) vào các ngày trong tuần và thứ 7, chủ nhật (tùy theo đăng ký của học viên).

  6. Địa điểm học: Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

  Địa chỉ: Số 73 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

  Điện thoại liên hệ: 043. 6763 668 – 0988 744 721


   
   
             
   

  HIỆU TRƯỞNG

   
  (Đã ký)
   
   

  ThS. Nguyễn Chu Đức