Back to top

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ III- Lớp BT6KT13

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
  TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ
  CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   
   
  LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ III

  HỆ CAO ĐẲNG LT CHÍNH QUY – CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KHÓA 6

  LỚP: BT6KT13
  NĂM HỌC: 2012 – 2013
   
  TT
  Ngày
  Buổi
  Môn thi
  Thời lượng
  Thời gian
  Giảng đường
  1

  Ngày 14/01

  Sáng

  Kế toán doanh nghiệp A1

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P. 406

  2

  Tài chính tiền tệ

  90 phút

  09h10’ – 10h40’

  P. 406

  3

  Ngày 15/01

  Sáng

  Luật Kinh tế

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P. 406

  4

  Marketing căn bản

  60 phút

  09h10’ – 10h10’

  P. 406

  5
  Ngày 16/01
  Sáng

  Kế toán doanh nghiệp A2

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P. 406

  6

  Tài chính doanh nghiệp

  90 phút

  09h10’ – 10h40’

  P. 406

  7
  Ngày 17/01
  Sáng

  Kế toán thuế

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P. 406

  8
  Ngày 18/01
  Sáng

  Kế toán thương mại dịch vụ

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P. 406

   

  *) Ghi chú: Học phần Nghiệp vụ sổ sách kế toán A1,2 không thi, sinh viên làm bài nộp cho giáo viên bộ môn.

   
   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

   (Đã ký)
   Nguyễn Mai Trang
   
   

  Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

  PHÒNG QL ĐÀO TẠO