Back to top

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I – Lớp CĐHC – K40

 • TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
  TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
  CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   
   
  LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ I
  HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – KHÓA K40
  NĂM HỌC: 2012 – 2013
   
  TT
  Ngày
  Buổi
  Môn thi
  Thời lượng
  Thời gian
  Giảng đường
  1

  Ngày 28/01

  Sáng

  Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lên Nin

  120 phút

  7h30’ – 9h30’

  P. 203

  2
  Chiều

  Anh văn I

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P. 203

  3

  Ngày 29/01

  Sáng

  Toán cao cấp

  90 phút

  7h30’ – 9h00’

  P. 203

  4
  Chiều

  Pháp luật đại cương

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P. 203

   
   
   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

   (Đã ký)

  Nguyễn Mai Trang

   
   

  Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

  PHÒNG QUẢN LÝ  ĐÀO TẠO