Gửi lúc 10:16 | 05/09/2017
Xem tiếp
Gửi lúc 10:40 | 05/09/2017

 

Cơ quan Trung ương Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp Trung ương, có chức năng hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 

Xem tiếp
Gửi lúc 11:59 | 15/03/2017

Giới thiệu Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội

Xem tiếp
Gửi lúc 11:51 | 15/03/2017

Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội

Xem tiếp
Gửi lúc 11:40 | 15/03/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân

Xem tiếp

(Chào bạn, chúng tôi đang có một công trình nghiên cứu nên rất cần ý kiến đóng góp của bạn. Hãy tham gia bình chọn khi bạn ghé thăm website này. Trân trọng cảm ơn!)

THEO BẠN, NGHIỆN MA TÚY CÓ CAI ĐƯỢC KHÔNG?

  • Không
  • Ý kiến khác