KIẾN THỨC VỀ MA TÚY

Khái niệm và phân loại "ma túy"
Khái niệm và phân loại "ma túy"
Ma túy, nghiện ma túy là những khái niệm quen thuộc và được sử dụng khá rộng rãi ở Việt Nam. Đa phần người dân đều hiểu và gắn ma túy với một số chất gây nghiện nguy hiểm như: thuốc phiện, cần sa và đặc biệt là heroine.