Công văn số Số: 1477/VPCP-KGVX về việc hương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và CTCT năm 2021 của UBQG PCAIDSMTMD

 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1477/VPCP-KGVX
V/v Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và CTCT năm 2021 của UBQG PCAIDSMTMD

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương.

Năm 2020, trong khi phải tập trung chỉ đạo và thực thi quyết liệt các giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19, Chính phủ vẫn tiếp tục quan tâm chỉ đạo với sự hưởng ứng tích cực và vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng.

Hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm được đa dạng hóa với các nội dung phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng. Các lực lượng chức năng đã phối hợp, khám phá, bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn, từng bước làm chuyển biến tình hình ở một số “điểm nóng” về ma túy; công tác thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ án về ma túy đạt tỷ lệ cao; công tác kiểm soát và quản lý các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần đã có nhiều chuyển biến tích cực; một số mô hình thí điểm mới được triển khai mang lại cách tiếp cận mới trong công tác cai nghiện ma túy. Các tụ điểm mại dâm nơi công cộng đã giảm đáng kể; mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm được duy trì và nhân rộng. Một số địa phương đã quan tâm, đầu tư, lồng ghép và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm với các chương trình kinh tế xã hội tại địa phương... qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: phần lớn trong số 235.012 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đang sinh sống tại cộng đồng, nguy cơ gây mất an ninh, trật tự ở nhiều địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở cai nghiện ma túy xuống cấp; đội ngũ cán bộ làm công tác này còn thiếu và chưa được đào tạo bài bản; việc hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai còn nhiều khó khăn. Tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới vẫn phức tạp. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam tiếp tục tăng nhanh; một số địa bàn ở vùng sâu, vùng xa tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm HIV do người dân không có đủ kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS. Nguồn lực dành cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao...

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương đề cao trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo, huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2021 như sau:

1. Về công tác tuyên truyền:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm (ban hành kèm theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2017); xây dựng Đề án phối hợp truyền thông giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

- Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí quan tâm bố trí kinh phí và thời lượng, thời điểm tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; tăng cường các tin, bài, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông với các nội dung, hình thức phù hợp với từng loại đối tượng; tập trung vào các khu vực, địa bàn phức tạp, các nhóm nguy cơ cao.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tích cực tham gia tuyên truyền về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; lồng ghép việc tuyên truyền qua các hoạt động bưu chính tại các tỉnh miền núi, tỉnh giáp biên giới...

2. Về phòng, chống HIV/AIDS:

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm Vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

- Đa dạng các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc ARV (PrEP) cho các nhóm nguy cơ cao.

- Phấn đấu điều trị ARV cho 160.000 bệnh nhân, bảo đảm tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế trên 95%. Tiếp tục tăng số lượng bệnh nhân HIV/AIDS điều trị bằng thuốc ARV từ nguồn Bảo hiểm y tế.

- Duy trì và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày.

- Tổ chức triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS.

3. Về phòng, chống ma túy:

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho công tác phòng, chống ma túy.

- Tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở lồng ghép các đề án, dự án, nội dung liên quan, bảo đảm khả thi, hiệu quả, tận dụng và phát huy tổng thể các nguồn lực trong quá trình thực hiện.

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình. Chú trọng công tác dự phòng nghiện ma túy và can thiệp phòng ngừa cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Xây dựng, phát hành tài liệu và tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy cho giáo viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên.

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới. Đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn, các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất chính sách về dự phòng nghiện ma túy; đánh giá việc triển khai thí điểm các mô hình hỗ trợ cai nghiện; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

4. Về phòng, chống mại dâm

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh với các vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm theo quy định của pháp luật hiện hành; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm, Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp; thí điểm tổ chức các hoạt động, các mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội, các chương trình can thiệp, giảm hại, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đối với người bán dâm phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Dự án Luật Phòng, chống mại dâm, báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Đánh giá và nhân rộng các mô hình tốt về can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội của người bán dâm tại cộng đồng và các trung tâm hỗ trợ xã hội.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo, bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, có cơ chế đánh giá, xem xét trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý để tình hình phức tạp; có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục, cai nghiện ma túy; tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy; bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng dịch vụ cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn.

6. Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; việc bố trí nhân lực và ngân sách ở địa phương để thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

7. Các Bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia; báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

8. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg (để b/c);
- VP TW Đảng;
- VP Quốc hội;
- UB CVĐXH của Quốc hội;
- TANDTC, VKSNDTC;
- UB ATGTQG;
- Các thành viên UBQG PCAIDSMTMD;
- V01, C04, C08 (BCA);
- Cục PCTNXH, ĐHLĐXH (Bộ LĐTBXH);
- Cục PC HIV/AIDS, ĐHYHN, ĐHYDTPHCM (BYT);
- BTL BĐBP, BTL CSB, BTL HH (BQP);
- Viện nghiên cứu và ứng dụng PCMT (PSD);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, QHĐP, KHTC, Cục QT;
- Lưu: VT, KGVX (3) CĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021

(Kèm theo công văn số 1477/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 3 năm 2021)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1.

Chuẩn bị và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực PCAIDSMTMD trong CTCT năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Các bộ, ngành liên quan

Bộ Tư pháp

Quý I - IV

2.

Sơ kết, tổng kết công tác PC AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021

UBQG

Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH

Quý II, IV

3.

Kiện toàn UBQG PCAIDSMTMD và Ban chỉ đạo PCAIDSMTMD các cấp

UBQG

Bộ, ngành thành viên UBQG, các địa phương

Quý II

4.

Kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

UBQG

Bộ, ngành thành viên UBQG, các địa phương

Quý II - IV

5.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW

Các bộ, ngành thành viên UBQG; các địa phương

VPTW, VPCP

Quý I

6.

Trình Quốc hội thông qua Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, Bộ LĐTBXH

Quý I - II

7.

Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua

Bộ Công an,

Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp, VPCP

 

8.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho công tác phòng, chống ma túy.

Bộ Công an,

Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp, VPCP

 

9.

Tổ chức các hoạt động hợp tác song phương và đa phương về PCMT theo các thỏa thuận đã ký kết

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao, VPCP, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế

 

10.

Tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

 

11.

Tổ chức giao ban Tổ chuyên viên liên ngành PCMT và Thường trực PCMT các bộ, ngành, địa phương theo định kỳ

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

 

12.

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Công an

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ NNPTNT

 

13.

Xây dựng tài liệu tuyên truyền và thông tin chuyên đề, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm soát về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất

Bộ Công an

Bộ Công Thương; Bộ Y tế; Bộ Tài chính; Bộ NNPTNT

 

14.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cho các đơn vị, doanh nghiệp liên quan

Bộ Công an

Bộ Công Thương; các địa phương

 

15.

Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tuyến biên giới

Bộ Công an

BĐBP, CSB, TCHQ; các địa phương

 

16.

Đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn, các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Bộ Công an

Các địa phương

Quý II - IV

17.

Kiểm tra sàng lọc sử dụng chất ma túy thường kỳ và ngẫu nhiên đối với lái xe

Bộ Công an

UBATGT, Bộ GTVT, PSD, các địa phương

Quý I - IV

18.

Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ để phát hiện, xử lý các trang Web, trang mạng xã hội giới thiệu, quảng cáo mua bán, khuyến khích sử dụng các chất ma túy.

Bộ Công an

Bộ TTTT, các địa phương

Quý I - IV

19.

Tổ chức Tháng hành động phòng chống ma túy

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 6

20.

Kiểm soát soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất và sản xuất, kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa

Các Bộ: CA, Công Thương, Tài chính, Y tế, NNPTNT

Các địa phương

Quý I - IV

21.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng N2O; xử phạt nghiêm, đủ sức răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật.

Bộ Công Thương

BCA, Bộ Y tế, TCHQ, các địa phương

Quý I - IV

22.

Tổng kết việc thực hiện Đề án phối hợp truyền thông phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020; xây dựng Đề án phối hợp truyền thông giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ LĐTBXH, VOV, VTV, TTXVN, CTTĐTCP

Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ TTTT, Bộ Tài chính

Quý II

23.

Nghiên cứu, triển khai thí điểm mô hình cai nghiện mới dựa trên bằng chứng

Bộ LĐTBXH

Bộ Y tế (ĐHYHN, ĐHYDTPHCM), PSD

Quý II - IV

24.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh với các vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm theo quy định của pháp luật hiện hành; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm, Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp

Bộ LĐTBXH

Bộ Công an, Bộ VHTTDL, các địa phương

Quý I - IV

25.

Thí điểm tổ chức các hoạt động, các mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội, các chương trình can thiệp, giảm hại, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đối với người bán dâm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bộ LĐTBXH

Bộ Y tế, các địa phương liên quan

Quý I - IV

26.

Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa UBQG PCAIDSMTMD với Tòa án nhân dân tối cao giai đoạn 2020 - 2025 (số 274/CTrPHCT ngày 14 tháng 7 năm 2020)

Bộ LĐTBXH

Bộ Công an, Bộ Y tế, TANDTC; UBND TP Hà Nội, Đà Nẵng, HCM

Quý I - IV

27.

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác điều trị, tư vấn, cai nghiện ma túy

Bộ LĐTBXH

Bộ Y tế; ĐHYN, ĐHLĐXH, ĐHYDTP HCM

Quý II - IV

28.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách về dự phòng nghiện ma túy

Bộ LĐTBXH

Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế; ĐHYHN, ĐHYDTPHCM

Quý II

29.

Xây dựng, ban hành Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp cho cán bộ làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Bộ LĐTBXH

Bộ Tư pháp

Quý II - IV

30.

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công tác điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy

Bộ LĐTBXH

Bộ KHĐT, Bộ Tài chính

Quý II - IV

31.

Xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm an ninh trật tự và điều trị rối loạn tâm thần tại cơ sở cai nghiện ma túy

Bộ LĐTBXH

BCA, các địa phương liên quan

Quý II - IV

32.

Nghiên cứu, xây dựng chương trình học nghề đặc thù dành cho người nghiện ma túy

Bộ LĐTBXH

Các địa phương liên quan

Quý II - IV

33.

Tiếp tục triển khai mô hình thí điểm, hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy và triển khai giai đoạn tiếp theo với sự tham gia của tòa án; nghiên cứu mở rộng diện thí điểm ở một số địa phương khác.

Bộ LĐTBXH

Bộ Y tế, BCA, Bộ Tư pháp, VPCP, TANDTC, UBND TP Hà Nội, TP HCM, TP Đà Nẵng

Quý II - IV

34.

Triển khai áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống ma túy; tổ chức điều tra, rà soát thống kê người sử dụng ma túy trên phạm vi cả nước

Bộ LĐTBXH

BCA, các địa phương

Quý II - IV

35.

Xây dựng, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng

Bộ LĐTBXH

BCA, các địa phương

Quý II - IV

36.

Xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025

Bộ LĐTBXH

Các bộ, ngành, địa phương

Quý II

37.

Tổng kết Đề án đi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; nghiên cứu xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và thí điểm can thiệp dự phòng nghiện cho người sử dụng ma túy, người có nguy cơ cao sử dụng ma túy giai đoạn 2021 - 2025

Bộ LĐTBXH

BCA, Bộ Y tế, các địa phương

Quý II - IV

38.

Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế

BCA, BQP, các Bộ ngành liên quan

Quý II

39.

Mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP) cho 30.000 khách hàng thuộc các nhóm nguy cơ cao

Bộ Y tế

Các địa phương

Quý I-IV

40.

Đa dạng và mở rộng tư vấn xét nghiệm HIV, phấn đấu phát hiện mới 8.000 - 10.000 trường hợp nhiễm HIV

Bộ Y tế

Các địa phương

Quý I-IV

41.

Duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày

Bộ Y tế

Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, các địa phương

Quý I - IV

42.

Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS; phấn đấu điều trị ARV cho 160.000 bệnh nhân. Tiếp tục mở rộng điều trị ARV qua Bảo hiểm y tế; phấn đấu tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV dưới ngưỡng ức chế đạt 95% trở lên

Bộ Y tế

Các địa phương

Quý I - IV

43.

Tổ chức triển khai các hoạt động nhân tháng hành động quốc gia phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế

Các địa phương

Quý II, IV

44.

Hướng dẫn, đôn đốc triển khai Đề án/kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 (QĐ 1246/QĐ-TTg)

Bộ Y tế

Bộ Tài chính, các địa phương

Quý I-IV

45.

Nghiên cứu bài thuốc đông y hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy

Bộ Y tế

Bộ KHCN, PSD

Quý II - IV

46.

Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, địa bàn biên giới, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy

Bộ Quốc phòng (BTL BĐBP, BTL CSB)

Bộ Công an, TCHQ, các địa phương liên quan

Quý I - IV

47.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm ở các địa bàn biên giới, ven biển

Bộ Quốc phòng (BTL BĐBP, BTL CSB)

Bộ TTTT, các địa phương liên quan

Quý I - IV

48.

Tiếp tục triển khai mô hình kết hợp quân dân y cai nghiện ma túy ở khu vực biên giới

Bộ Quốc phòng

Bộ LĐTBXH, các địa phương liên quan

Quý III, IV

49.

Tuyên truyền, giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho tân binh

Bộ Quốc phòng

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý I, II

50.

Nghiên cứu, sản xuất test thử ma túy

Bộ Quốc phòng (BTL HH)

Bộ KHCN, PSD

Quý II - IV

51.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy trong trường học

Bộ GD-ĐT

Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, TW Đoàn TNCS HCM

Tháng 6

52.

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về công tác phòng chống ma túy trong trường học

Bộ GD-ĐT

Các địa phương liên quan, PSD

Quý II - IV

53.

Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội cho thanh, thiếu niên, cán bộ đoàn, đội của các nhà trường trên toàn quốc

Bộ GD-ĐT

TW Đoàn TNCS HCM, các địa phương liên quan, PSD

Quý II - IV

54.

Xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong trường học

Bộ GD-ĐT

Các địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, PSD

Quý II - IV

55.

Phối hợp thí điểm tại một số địa phương thử ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Bộ GD-ĐT

UB ATGT, PSD

Quý I - IV

56.

Triển khai bộ tài liệu Kỹ năng phòng, chống ma túy và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh

Bộ GD-ĐT

Các địa phương, PSD

Quý I - IV

57.

Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu Kỹ năng phòng, chống ma túy dành cho sinh viên

Bộ GD-ĐT

ĐHQG HN, ĐHQG TPHCM, PSD

Quý II - IV

58.

Xây dựng và triển khai dự án “Cùng chung tay bảo vệ Thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” theo hình thức xã hội hoá

Bộ GD-ĐT

PSD

Quý II - IV

59.

Xây dựng, triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên

Bộ GD-ĐT

TW Đoàn TNCS HCM, Bộ LĐTBXH, ĐHYHN

Quý I - IV

60.

Các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Bộ TTTT VTV, VOV, TTXVN, CTTĐTCP

Các cơ quan báo chí

Quý II - IV

61.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tham gia tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Bộ TTTT

Các doanh nghiệp viễn thông

Quý II - IV

62.

Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm qua các hoạt động bưu chính tại một số tỉnh miền núi, tỉnh giáp biên giới

Bộ TTTT

Các doanh nghiệp bưu chính

Quý II - IV

63.

Sản xuất phim tài liệu, tọa đàm trường quay, tin, bài và các thông điệp tuyên truyền phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy mại dâm đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng

Bộ TTTT, VOV, VTV, TTXVN, CTTĐTCP

Các cơ quan báo chí

Quý II - IV

64.

Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội tuyên truyền nhận thức cho giới trẻ về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Bộ TTTT

VTV, VOV, TTXVN, CTTĐTCP, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

Quý II - IV

65.

Nâng cấp Trang tin điện tử Tiếng Chuông của UBQG PCAIDSMTMD

Cổng TTĐTCP

VPCP, BCA, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế

Quý II - IV

66.

Tăng cường công tác kiểm soát ma túy tại các cửa khẩu, bưu điện quốc tế và các địa bàn hoạt động hải quan

Bộ Tài chính (TCHQ)

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Quý I - IV

67.

Nghiên cứu, cho ý kiến về phương hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH

Quý II - IV

68.

Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình

Bộ VHTTDL

Bộ Công an, Bộ LĐTBXH

Quý II - IV

69.

Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy tại các vùng trọng điểm

Bộ NNPTNT

Các địa phương liên quan

Quý I - IV

70.

Hướng dẫn, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án xây dựng mô hình chuyển đi cơ cấu cây trồng thay thế để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho các hộ dân, góp phần phòng, chống việc tái trồng cây có chứa chất ma túy

Bộ NNPTNT

UBDT, Bộ LĐTBXH, các địa phương liên quan

Quý I - IV

71.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy ở vùng trọng điểm, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Dân tộc

UBND các tỉnh liên quan

Quý I - IV

72.

Lồng ghép việc thực hiện các đề án, chương trình chính sách dân tộc trong công tác phòng, chống ma túy

Ủy ban Dân tộc

Các địa phương liên quan

Quý I - IV

73.

Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho đoàn viên, thanh niên về phòng, chống ma túy

TW Đoàn TNCS HCM

Bộ Công an, các địa phương

Quý II - IV

74.

Xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, tuyên truyền PCMT trong các tổ chức tôn giáo

Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo CP)

MTTQVN, PSD

Quý II - IV

75.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận cơ sở, các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản theo vùng miền về công tác phòng, chống ma túy

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các địa phương

Quý II - IV

76.

Tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy ở cộng đồng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các địa phương

Quý II - IV

77.

Triển khai Chương trình thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho CNLĐ trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất và các khu nhà trọ công nhân

TLĐLĐ

BCA, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế

Quý II - IV

78.

Xây dựng các tài liệu, sản phẩm truyền thông để tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm tới công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu nhà trọ công nhân.

TLĐ LĐ

BCA, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế

Quý II - IV

79.

Nghiên cứu phương pháp phòng ngừa, chống tái nghiện ma túy bằng phương pháp trị liệu tâm lý

VUSTA

Bộ KHCN, PSD

Quý II - IV

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY PSD

Hotline Tư vấn tâm lý: 097.131.5474 - 096. 976. 9374
Hotline Phòng NCKH & ĐT: 035. 858.9616

Địa chỉ: Tầng KT - Tòa nhà 21T1 - Khu đô thị Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.

Email: neovetuoisang@gmail.com | Facebook: Viện PSD