Gửi lúc 08:49 | 10/05/2016

Với việc thay đổi quan niệm nghiện ma túy là một căn bệnh và người nghiện cần được điều trị, TP.HCM đang hướng tới xây dựng một hệ thống cai nghiện thân thiện để người nghiện có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ cai nghiện và được hỗ trợ, tư vấn tâm lý.

(Chào bạn, chúng tôi đang có một công trình nghiên cứu nên rất cần ý kiến đóng góp của bạn. Hãy tham gia bình chọn khi bạn ghé thăm website này. Trân trọng cảm ơn!)

THEO BẠN, NGHIỆN MA TÚY CÓ CAI ĐƯỢC KHÔNG?

  • Không
  • Ý kiến khác