Gửi lúc 09:09 | 25/05/2017

Sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

 

Gửi lúc 08:13 | 06/07/2017

Theo quy định hiện hành, lá Khát chưa nằm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất bị cấm. Tại Nghị định 82/2013/NĐ - CP chỉ quy định cấm sử dụng chất cathinone nói chung (bao gồm chất cathinone có trong lá Khat) nhưng chưa chỉ đích danh cấm lá Khát. Bên cạnh đó, hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép lá Khát chưa được quy định trong Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên,trong Dự thảo “Nghị định sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất”, Bộ công an đã đề xuất đưa Lá cây Khát vào Danh mục các chất ma túy và tiền chất.

(Chào bạn, chúng tôi đang có một công trình nghiên cứu nên rất cần ý kiến đóng góp của bạn. Hãy tham gia bình chọn khi bạn ghé thăm website này. Trân trọng cảm ơn!)

THEO BẠN, NGHIỆN MA TÚY CÓ CAI ĐƯỢC KHÔNG?

  • Không
  • Ý kiến khác

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI - VẬN TẢI TẤN SANG

Cung cấp các dịch vụ:

enlightenedTAXI TẢI - VẬN TẢI HÀNG HÓA

enlightenedCHO THUÊ XE DU LỊCH - XE TỰ LÁI

enlightenedCHUYỂN NHÀ - VĂN PHÒNG TRỌN GÓI

yeshttp://taxitaitansang.vn/

http://taxitaitansang.vn/

 

bn1
bn2